Meni

kvalitetan elektrostimulator

Kvalitetan elektrostimulator

Prvenstveno zato što isključivo određeni oblici i obrasci električnih impulsa djelotvorno i na siguran način ublažavaju bolove, učvršćuju mišiće, relaksiraju i dreniraju tretirane dijelove tijela.

 

• Samo električni impulsi u skladu sa neurofiziološkim zakonitostima na ugodan i zdrav način izazivaju korisne vibracije  i kontrakcije  tretiranih mišića, dok oni drugi mogu osim izostanka pozitivnih učinaka čak i naštetiti korisniku. U NMES (neuro muscular electro stimulation)  primjeni to su pravilni kvadratni i potpuno simetrični impulsi da se prevenira elektrolitički efekt – pečenje, čak i ozljeda. Niže frekvencije u programskoj strukturi služe načelno relaksaciji i boljoj prokrvljenosti, a više frekvencije uzrokuju kontrakcije i time jačanje i učvrščivanje mišićne strukture. Paketi impulsa generiranih u uređaju pobuđuju akcijski potencijal staničnih membrana motoričkih živaca i tako iniciraju prijenos signala za fiziološke reakcije mišića u složenom neurofiziološkom procesu koji koristi kemijske i električne mehanizme prijenosa živčanih impulsa (krajnji efekt su kontrakcije i vibracije mišića). Stanična membrana je aktivna barijera oko svake stanice, koja pravilnom permeabilnošću (polupropusnost) omogućuje život stanice (stanični metabolizam), a time i tkiva. Ako su impulsi (za kakve su jedino sposobni mnogi uređaji na tržištu) distorzirani i nestabilni, može kroz dulje vrijeme korišenja doći čak i do trajnijeg oštećenja perifernih živaca koji provode signale za mišićnu kontrakciju – motoričkih (ali i senzoričkih živaca) iz mozga do mišića na svakom tretiranom dijelu tijela. Laički se takvo stanje naziva naelektriziranošću što je poremećaj u električnoj aktivnosti, nabojima membrana, a direktna posljedica može biti poremećaj u biokemijskoj izmjeni tvari (kisika, ugljičnog dioksida, hranjivih materija) na razini živčanih stanica. Rezultat u lošem scenariju može biti privremena ometenost, ponekad i trajnija nesposobnost spontanog i voljnog obavljanja funkcionalnih motoričkih kretnji poput prinošenja čaše ustima, hodanja, ustajanja iz sjeda itd.

• Svaki elektrostimulator mišića i živaca morao bi u praksi ispunjavati specificirane tehničke karakteristike, što često u određenoj mjeri nije slučaj. Ponekad čak i nekontrolirani strujni impulsi, poput iznenadnih ali ipak na sreću malih strujnih udara, mogu nalikovati na koristan tretman profesionalne elektroterapijske aparature, osobito laiku koji ne zna kako prepoznati disfunkciju i s čime usporediti kvalitetu rada nekog uređaja.

• Za one tehnički educiranije i opskrbljenije opremom, najbolje je elektrostimulator priključiti na osciloskop, koji grafički prikazuje oblike električnih impulsa generiranih u elektronskom sklopu. Najčešće se korisnici nekog TENS/EMS aparata iznenade koliko je stvarna funkcija različita od one kojima ga hvali marketinška kampanja, što se uz određeno medicinsko predznanje nameće kao logičan zaključak nakon objektivno prepoznatih tehničkih karakteristika, tj oblika generiranih impulsa.

• Sve navedeno, pod uvjetom da uređaj u osnovi radi u skladu sa zakonima neurofiziologije, samo je temelj na kojem je moguće pozitivno utjecati na neke tjelesne funkcije. Dalje su programske strukture (poput masaže, drenaže, učvršćivanja, tonizacije itd) koje u više elemenata trebaju biti u skladu sa znanstvenim ispitivanjima za očekivane efekte tretmana. Različit je primjerice programski pristup rehabilitacijskom jačanju atrofiranih mišića, od programa koji jačaju zdrave i normalno funkcionalne mišiće. Robusnost konstrukcije kučišta, kvaliteta kablova i konektora, kvaliteta elektroda koje se lijepe na tijelo a koja prvenstveno znači ravnomjernu distribuciju strujnih impulsa po cijeloj površini elektrode, bez izboja na mjestu dokle dopire žica, njihova trajnost, tj mogućnost višekratnog korištenja bez promjene tehničkih karakteristika i još neki faktori zajedno određuju stvarnu funkcionalnost pojedinog aparata. Ukratko, u elektroterapiji poglavito elektrostimulaciji mišića i živaca, ne važi stav “struja je struja” ili česta općenita preporuka poput “koristite TENS protiv boli”, več naprotiv kao i kod lijekova valja pažljivo procijeniti stvarnu funkciju.

• Kod uređaja pod I-Tech robnom markom karakteristično je da čak i oni jednostavniji i jeftiniji modeli sa talijanskom elektonikom, a dovršeni u Kini po proizvođačkoj (I-Tech) specifikaciji i u specijaliziranoj tvornici, imaju vrlo slične osnovne tehničke karakteristike kao i oni funkcionalno sofisticiraniji i skuplji modeli. Praktično je to bitno jer se za sličnu, čak i nižu cijenu od nekih neprovjerenih uređaja može dobiti siguran i djelotvoran I-Tech elektrostimulator mišića i živaca, poput modela; MIO-CARE TENS i MIO-CARE FITNESS.

Share:
blog

Povezani članci

Commodo elementum, sed imperdiet nunc euismod etiam aliquet viverra enim. Adipiscing nunc condimentum risus id. Aquam mattis magna facilisi

Scroll to Top